Størst og stejlest

Danskebjerge.dk har lavet talrige opmålinger af det danske terræn – både manuelt og ved hjælp af digitale værktøjer. Derudfra er  sammenstykket en række oversigter, hvor man kan sammenligne terrænpunkter og højdeforskelle  i det danske landskab. Her følger nogle af ranglisterne.

Danskebjerge.dk i gang med opmåling af Skovbakkevej i Aalborg

Danmarks højeste punkter
Uden en sorteringsmodel vil alle de højeste danske punkter være koncentreret i Ejer Bjerge i Jylland, da det sted har Danmarks højest beliggende terræn. Men hvis man kræver, at der skal være en vis afstand mellem terrænpunkterne, bliver listen mere interessant. Den øverste halvdel af Danskebjerge.dk’s Top 10-liste ser pr. 2021 sådan her ud:

1. Møllehøj – Ejer, Jylland : 170,86 moh.
2. Yding Skovhøj – Yding, Jylland : 170,77 moh.
3. Rye Sønderskov – Gl. Rye, Jylland : 162,5 moh.
4. Rytterknægten – Vestermarie, Bornholm : 162 moh.
5. Himmelbjerget – Gl. Rye, Jylland : 157 moh.
6. Them Bavnehøj – Them, Jylland : 153 moh.
7. Sorring Loddenhøj – Sorring, Jylland : 148 moh.
8. Aborrebjerg – Møns Klint, Møn : 143 moh.
9. Ravnebakke – Vestermarie, Bornholm : 142 moh.
10. Brande Krat – Them, Jylland : 141 moh.

Se hele listen, og læs mere om kriterierne, på Danskebjerge.dk.

Danmarks største skråninger
Danskebjerge.dk har også lavet en liste over de mest markante højdeforskelle i Danmark. Dvs.  skråninger, hvor der vertikalt er mange meter mellem bund og top til trods for, at distancen mellem dem er relativt kort.

Listen er p.t. på ni skråninger, som har det til fælles, at de stiger med mindst 100 meter i højden over en strækning på kun 1000 meter:

1. Aborrebjerg, Høje Møn: 143 m
2. Himmelbjerget (Kollen), Søhøjlandet: 126 m
3. Mimsbjerg, Søhøjlandet: 124 m
4. Vejrhøj, Odsherred: 121 m
5. Storeknøs, Søhøjlandet: 108 m

Danskebjerge.dk kan du se resten af listen og få mere at vide om de enkelte bakketoppe.

Danmarks største stigninger
Blandt de første ranglister, som Danskebjerge.dk har udarbejdet, er den med de største stigninger på asfaltvej. Også her er der brugt nogle kriterier mhp. udvælgelse og rangering. Disse kriterier kan du se beskrevet på danskebjerge.dk, men her er de øverste fem på listen:

  1. Vang, Nordbornholm. Længde: 1260 m. Stigning: 7,2% i snit
  2. Jelllingvej, Vejle Fjord. Længde: 1920 m. Stigning: 5,4% i snit
  3. Munkebjerg, Vejle Fjord. Længde: 1210 m. Stigning: 7,4% i snit
  4. Himmelbjerget, Søhøjlandet. Længde: 2010 m. Stigning: 5,1% i snit
  5. Yding Skovhøj, Søhøjlandet. Længde: 1670 m. Stigning: 5,3% i snit

Hvis mindstekravet til stigningsgraden er 3% – og ikke 5% som ovenfor -, så er det til gengæld en stigning ved Ejer Bjerge, der er størst:  Strækningen Lyngdalvej-Skovhøjvej (med top ud for Yding Skovhøj) er 4050 meter lang, har en højdeforskel på 125 meter og stiger med 3,1% i snit. En ordentlig mundfuld opad – men skøn nedad! I medvind kan man uden problemer slå sin rekord i 4000-meter-løb her…

Danmarks stejleste flader
Almindelige moræneflader skråner sjældent med mere end 10-20 grader, svarende til ca. 18-36 procent. Formentlig har det danske landskab været mere skarpkantet lige efter istiden, men terrænet er glattet ud af erosionen. De stejleste typer skråninger er efter Danskebjerge.dk’s vurdering disse:

  • Sand- og grusbakker. Skråner med op til ca. 45 grader.
  • Lerklinter. Skråner med op til næsten 90 grader.
  • Bornholmske klipper. Skråner med op til 90 grader.
  • Kalkklinter, f.eks. Møns Klint og Stevns Klint. Kan skråne med over 90 grader.

Når det gælder klinter, afhænger hældningen meget af, hvornår der sidst har været skred. Bevoksede klintflader har sjældent en hældning på mere end 40-50 grader. Omvendt kan sand- og grusskrænter godt være næsten lodrette, hvis der lige er sket skred.

Kalkflader på Møns og Stevns Klint har en særlig struktur, der gør, at øvre dele af klinten kan blive “hængende”, selvom de nedre dele borteroderes. Dette ses i mindre grad ved lerklinter, hvor der kan dannes “skæg”, som rager lidt ud allerøverst.

Danmarks stejleste veje
Modsat hvad mange tror, findes der en del danske gader og veje, der har tocifrede stigningsprocenter. På Danskebjerge.dk’s liste er kun inkluderet vejstrækninger, der har en højdeforskel på mindst 20 meter, og som ikke slutter blindt:

1. Christian Winthersvej, Vejle Fjord: 25,5%
2. Skelbakken, Odsherred: 23,5%
3. Bokulvej, Nordbornholm: 23%
4. Mølgårdsvej, Vejle Fjord: 22,5%
5. Dornsvej, Vejle Fjord: 22%
5. Melsted Langgade, Nordbornholm: 22%

Hele Top 20-listen finder du på Danskebjerge.dk, hvor der også vises procenter for flere andre stejle veje. Der er desuden beskrivelser af måle- og opgørelsesmetoden samt et portræt af Danmarks måske mest kendte stejle vej: Kiddesvej.

Bemærk, at www.danskebjerge.dk kan være bedst at besøge på apparater med større skærme.