Projekt ‘Genskab Mogenstrup Ås’

Med Danskebjerge.nu og Danskebjerge.dk er det ambitionen at udbrede kendskabet til Danmarks varierede landskab. Men ønsket er også at skabe opbakning til at beskytte de eksisterende bakker mod eksempelvis byggeri eller råstofudvinding.

I mange tilfælde er der sket uoprettelige skader på bakkelandskabet, men i Næstved, hvor Mogenstrup Ås har måttet stå model til mange opgravninger, øjner Danskebjerge.dk en mulighed for at genskabe noget af det ødelagte. Det skal ske ved at anlægge en bro/tunnel hen over Østre Ringvej på det sted, hvor man for 80 år siden gennemgravede åsen.

Danskebjerge.dk har lavet en visualisering, der viser, hvordan det færdige projekt kan komme til at se ud (træk i slideren for at se forskellen på før og efter – eller åbn grafikken på selvstændig side her).

Med den beskrevne løsning forbindes et 550 meter langt stykke af åsen med en anden del af åsen, der er 300 meter lang. Dermed opnår man ikke blot at genskabe grundformen af det ødelagte åsparti. Man får også skabt et sammenhængende rekreativt område, der ikke generes af den tværgående, trafiktunge ringvej.

Jamen, vil det ikke være et voldsomt dyrt projekt, vil nogen måske spørge.

Ikke specielt. Det foreslåede byggeri minder meget om en faunapassage over en motorvej. Sådan en faunapassage koster i omegnen af 20 millioner kroner, men eftersom Østre Ringvej kun er halvt så bred som en motorvej, vil udgiften sikkert være mindre. Tanken er under alle omstændigheder at søge finansiering gennem fonde.

Idéen blev lanceret første gang i et læserbrev i avisen Sjællandske i 2016. Læserbrevet omtales på denne side.