Lavest og dybest

Mange rekorder handler om at nå højest, men i Danmark kan højdespringerne være nogle, der udmærker sig i modsat retning. Det har Danskebjerge.dk sat fokus på.

De mindste bjerge og høje
På trods af, at den gennemsnitlige højde af Danmarks terræn er ganske beskeden i sammenligning med andre landes, så vrimler det med steder, der hedder noget med “bjerg”. Og der skal ikke ret mange højdemeter til, for at en lokalitet kan få den betegnelse.

Danskebjerge.dk har nærstuderet landskabet og har sammenstykket noget, der vel kan kaldes en rangliste. Der er taget udgangspunkt i nutidige officielle topografiske kort og navngivningen på disse:

1. Urnebjerg, Lolland: 5 moh.
2. Dødemandsbjerg, Vestjylland: 8 moh.
3 .Skudsbjerg, Nordjylland: 8 moh.
4. Jordbjerg, Lolland: 9 moh.
5. Urkokbjerge, Vestjylland: 11 moh.
5. Fiskerbod Bjerg, Vestjylland: 11 moh.

Og her en tilsvarende liste for “høj”/”høje”:

1. Dannemare Høje, Lolland: 0-3 moh.
2. Harehøj (kunstigt tilvirket), Saltholm: 1-3 moh.
3. Lundehøje, Lolland: 1-4 moh.
4. Elkær Høj, Vestjylland: 1,5 moh.
5. Længstehøj, Amager: 4 moh.

Se mange andre lavtliggende kandidater på Danskebjerge.dk.

Når højden går i minus
Lammefjorden har ifølge den gængse opgørelsesmetode Danmarks lavest beliggende jordpunkter, og selv i sammenligning med resten af Vesteuropa, herunder Nederlandene, slår den inddæmmede fjord rekord.  Dens overflade, som jo er gammel havbund og dermed naturskabt, ligger på sit laveste sted i en højde af 7,5 meter under havet. Mere her.

I granitbruddet Stubbeløkken ved Rønne kan man dog sætte sine fødder på et sted, der ligger endnu dybere. Næsten 40 meter under havets overflade befinder man sig her. Men selvom granitten er naturskabt, er der jo altså tale om et menneskeskabt hul, som måske ikke “tæller med”, og i øvrigt afhænger vandhullets dybde af, hvordan vandstanden er reguleret på det givne tidspunkt.

Af andre dybe steder, hvor man dog ikke kan opholde sig tørskoet, kan nævnes:

– Hald Sø syd for Viborg: 31 meter dyb/22 meter under havet
– Furesø ved København: 37,7 meter dyb/18 meter under havet
– Skagerrak, punkt nord for Skagen: 480 meter dyb/480 meter under havets overflade

Se kort over de dybeste steder i Danmark her.